przy pomocy


przy pomocy
przy pomocy {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl_8}}{{stl_7}}'wskazuje na osoby (rzadziej przedmioty) pomocne przy danej czynności; dzięki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przy pomocy przyjaciół zerwał z nałogiem. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • policyjnie — «przy pomocy policji, zarządzeń policyjnych, za pośrednictwem policji» Nadzorować, karać kogoś policyjnie. Ścigać kogoś policyjnie …   Słownik języka polskiego

  • pomoc — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVc, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działanie, wsparcie (w sensie zarówno materialnym, jak i duchowym) dla ulżenia komuś w wysiłku, ratowania kogoś w niebezpieczeństwie lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mowa — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. mowawie; lm D. mów {{/stl 8}}{{stl 7}} dłuższa wypowiedź ustna, zwykle opracowana literacko, dotycząca konkretnej sprawy, wygłaszana wobec jakiegoś audytorium; także zapis takiej wypowiedzi : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Храми — груз. ხრამი, азерб. Xram …   Википедия

  • sprzężenie — zwrotne «oddziaływanie skutku jakiegoś działania, zjawiska na jego przyczynę»: (...) fizyk musi być uzbrojony w wiele precyzyjnych instrumentów i w bardzo abstrakcyjną teorię; przy czym między teorią a eksperymentami zachodzi swoiste sprzężenie… …   Słownik frazeologiczny

  • czarny — czarnyni, czarnyniejszy 1. «mający barwę właściwą węglowi, sadzom, odpowiadającą brakowi odbitych promieni świetlnych» Czarne włosy. Czarne oczy. Czarny jak węgiel, jak sadze. ∆ Czarna skrzynka «urządzenie zapisujące rozmowy pilotów oraz… …   Słownik języka polskiego

  • ścigać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ścigaćam, ścigaća, ścigaćają, ścigaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} biec (ale również: jechać, pływać, lecieć itp.) za czymś lub za kimś po to, by go dogonić, złapać lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Pavlivka — Poryck (now Pavlivka) is a town now located in northwestern Ukraine, in Volyn Oblast, near Volodymyr Volynskyi, on the Luga river. In the interbellum period (1918 1939) it belonged to Poland, and was a town in Volhynian Voivodeship, inhabited by… …   Wikipedia

  • Fundamento — de Esperanto Le Fundamento de Esperanto (Fondement de l espéranto) est un livre écrit par L.L. Zamenhof en 1905. Édité au printemps 1905 et officialisé par le 4e article de la Déclaration de Boulogne « Bulonja Deklaracio », puis… …   Wikipédia en Français

  • Fundamento De Esperanto — Le Fundamento de Esperanto (Fondement de l espéranto) est un livre écrit par L.L. Zamenhof en 1905. Édité au printemps 1905 et officialisé par le 4e article de la Déclaration de Boulogne « Bulonja Deklaracio », puis approuvé le 9 août… …   Wikipédia en Français